No3641模特玉兔miki私房半脱露黑色蕾丝内衣秀完美身材诱惑写真56P玉兔秀人网

No3641模特玉兔miki私房半脱露黑色蕾丝内衣秀完美身材诱惑写真56P玉兔秀人网

亥子丑时微搐,卧而不安,身微热,目紧斜,喉中有痰,大便色白,困睡流涎,此肾虚也。未应,当参五脏所胜,不可轻用渗泄寒凉之药,大损胃气,仍参前小便不通症览一小儿小便不通,服五苓之类不应,颏间及左腮色赤,乃肝肾虚热也,用四物、山栀及地黄丸而愈。

肾热者颏下先赤,两足热甚,骨苏苏如虫蚀,热甚不能起于床,夜间益甚。足太阳主周身之气,其脉起于目内而行于背。

一小儿因惊眼札或搐,先用加味小柴胡汤加芜荑、黄连,以清肝热,又用地黄丸,以滋肾生一小儿两目连札,或色赤,或时拭眉,此肝经风热,欲作肝疳也。受病之源,皆因乳母,七情气郁浓味积热所致。

若加呕吐,必成大患。又以五味异功加木香渐愈,又用五味异功散加升麻调理而痊。

凡久病,或过服克伐之剂,亏损元气,而虚症悉具者,最宜前汤。若腠理不密,风邪外侵,蕴结于肺,而变咳嗽诸症,乃形气不足,病气有余也,最难调理。

不信,乃复峻厉之剂,变慢脾风,竟为不起。每服十丸,空心滚汤化下。

Leave a Reply